פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יח כד

מצודת דוד

"אל החומה" - אשר ממעל להשער

"בין שני השערים" - כי היה להעיר חומה לפנים מחומה והשערים זה מול זה והיה יושב בין השערים