פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יח כג

מצודת דוד

"דרך הככר" - והוא הדרך היותר קרוב ולזה עבר את הכושי והקדים לבוא

"ויהי מה" - חזר אחימעץ ואמר ואם לא אקבל מתן עם כל זה ארוץ

מצודת ציון

"הככר" - המישור והוא ככר הירדן