קטע:מצודות על שמואל ב יח כ

מצודת דוד

"ביום אחר" - בעת יזדמן תשועה אחרת

"כי על כן" - כי הבשורה ההיא תהיה על אשר הומת בן המלך ולא תחשב לבשורה טובה

"לא איש בשורה" - לא ראוי לך לבשר בשורה כזאת