קטע:מצודות על שמואל ב יח יט

מצודת דוד

"כי שפטו ה'" - עשה משפטו לנקום נקמתו מיד אויביו

מצודת ציון

"ארוצה" - ענין מהירות ההליכה