קטע:מצודות על שמואל ב יח יז

מצודת דוד

"וכל ישראל" - אשר עם אבשלום

מצודת ציון

"הפחת" - בור וחפירה

"גל" - תל גדול