קטע:מצודות על שמואל ב יח יד

מצודת דוד

"עודנו חי" - עם שתקע בו שלשת השבטים היה עוד חי תלוי מול לב האלה

"לא כן" - לא טוב ונכון שאבקש עוד לפניך כי ידי רב לי

מצודת ציון

"כן" - ענין טוב ונכון כמו (שם יב ו) ולא יכין לדבר כן

"אוחילה" - אבקש כמו (מלכים ב ה ג)אחלי אדוני

"שבטים" - שרביטים

"ויתקעם" - ותחבם

"בלב האלה" - באמצעית האלה ועל כי הלב הוא באמצע הגוף הושאל המלה ההיא לכל מצוע וכן (דברים ד יא)עד לב השמים