מצודות על שמואל ב יח יג


מצודת דוד

"וכל דבר" - רצה לומר אף הלא שום דבר לא יהיה נעלם מן המלך כי יחקור לדעת מי הרגו וכשיודע לו ידעתי שאתה תעמוד מנגד מבלי הציל אותי מידו

"או עשיתי" - רצה לומר ואף אם הייתי מעלים הדבר לבל יודע הלא אם עשיתי אותה הייתי עושה שקר בנפשי כי המרד בדבר המלך ולשקר בו יחשב לעון נפש

מצודת ציון

"או עשיתי" - אם עשיתי

"יכחד" - ענין העלמה

"מנגד" - מרחוק