קטע:מצודות על שמואל ב יח טז

מצודת דוד

"ויתקע וגו'" - לסימן אשר יחדלו מלרדוף

"כי חשך יואב" - אבל לא חדלו מעצמם

מצודת ציון

"חשך" - מנע כמו (בראשית כב טז)ולא חשכת