מצודות על שמואל ב יח ט


מצודת דוד

"ויקרא" - במקרה נזדמן אבשלום וגו' והיה רוכב על הפרד ובנוסו מפניהם בא עם הפרד תחת ענף האלה ונסתבך בה שער ראשו ונשאר תלוי באויר כי הפרד עבר מתחתיו

מצודת ציון

"ויקרא" - מלשון מקרה

"שובך" - בסמ"ך והוא ענין ענף כמו (שם כב יג) בסבך בקרניו ויקרא כן על שם שנאחזים ומסובכים זה בזה

"האלה" - שם אילן מה