קטע:מצודות על שמואל ב יז יז

מצודת דוד

"והם ילכו" - בכדי שהם ילכו וגו'

"כי לא יוכלו" - יהונתן ואחימעץ לא יוכלו להראות עצמם לבוא העיר פן ירגישו בהם