קטע:מצודות על שמואל ב יז טו

מצודת דוד

"כזאת וכזאת וגו'" - רצה לומר אמר להם שתי העצות שלו ושל אחיתופל