פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יז ה

מצודת דוד

"גם הוא" - עם שהוא רעה דוד וחשוד בעיני עם כל זה יאמר גם הוא עצתו