פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יד כא

מצודת דוד

"עשית וגו'" - לשלח את התקועית לזה לך והשיבו כי המתחיל בדבר עליו לגמרו