קטע:מצודות על שמואל ב יד יט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הוא צוני" - ללכת אל אדוני

"והוא שם וגו'" - כל דברי המשל שם הוא בפי

"היד יואב" - האם כח חכמת יואב עם כל דבריך

"אם אש להמין" - אם יש לנטות לימין או לשמאל מכל דברי אדוני אשר ידבר בכל עת כי מזה נראה גודל החכמה אשר בו

מצודת ציון

"אש" - הוא כמו יש וכן (מיכה ו י)עוד האש בית רשע

"להמין ולהשמיל" - מלשון ימין ושמאל