פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יד יב

מצודת דוד

"תדבר נא" - שאלה רשות לדבר דבריה עם שאינם נוגעים אליה