קטע:מצודות על שמואל ב יג לח

מצודת דוד

"ואבשלום ברח וגו'" - מתחלה אמר שברח ממקומו ואחר זה אמר שהלך אל תלמי ועתה בא לומר ששהה שם שלש שנים