פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יג כח

מצודת דוד

"חזקו" - אם אולי יעמוד על נפשו

"כטוב וגו'" - ואז לא יהיה נשמר

"הלא כי אנכי צויתי" - ומידי יבוקש