פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יג יט

מצודת דוד

"ותשם ידה וגו'" - כן הוא דרך המצטער

"על ראשה" - רצה לומר וזרקה ממעל לראשה דרך צער ולהודיע לרבים שאנוסה היתה