פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יג יג

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ותחפוץ בי דבר נא וגו' כי לא ימנעני מלהיות לך לאשה

"ואני וגו'" - עם שיהיה באונס מכל מקום לחרפה תחשב לי ואנה אוליכה להסתירה מבני אדם

"ואתה" - ואף אתה תהיה נחשב כאחד הנבלים

מצודת ציון

"אנה" - להיכן

"הנבלים" - הפחותים ושפלים