קטע:מצודות על שמואל ב יג ג

מצודת דוד

"איש חכם מאד" - חכם להרע

מצודת ציון

"רע" - חבר ואוהב