קטע:מצודות על שמואל ב יב כח

מצודת דוד

"ונקרא שמי עליה" - לאמר יואב כבשה וטוב בעיני ששמך יקרא עליה להיות לכבוד ולתפארת

"פן אלכוד אני" - כי היה קרוב הדבר הואיל ולכד את המים ורצה לומר כשאלכוד אני פן יקרא שמי עליה ודוגמתו (דברים ח יב) פן תאכל ושבעת וגו' ורם לבבך וגו' ומשפטו כשתאכל ושבעת פן יהיה רם לבבך

"על העיר" - היא רבה

מצודת ציון

"וחנה" - מלשון חניה