קטע:מצודות על שמואל ב יב כב

מצודת דוד

"מי יודע" - אם כבר נגזרה עליו המיתה ואולי עדיין לא וחנני ה' וחי הילד