קטע:מצודות על שמואל ב יב יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לעיני השמש" - רצה לומר בגלוי ובפרסום רב

"לרעיך" - כי אבשלום היה אז מלך כמוהו ולרעהו יחשב

"מביתך" - אחד מאנשי ביתך יעשה לך הרעה

"לעיניך" - על כי ידע מזה ולא היה לאל ידו למחות בדבר הרי היא כאלו נעשתה לעיניו

מצודת ציון

"מקים" - מעמיד