קטע:מצודות על שמואל ב יב ה

מצודת דוד

"ויחר אפו" - כי חשב שאמת הדבר נעשתה התועבה הזאת