קטע:מצודות על שמואל ב יא ב

מצודת דוד

"מעל הגג" - רצה לומר מעל הגג שהלך הוא בו ראה אשה רוחצת למטה