מצודות על שמואל ב ט יב

<< מצודות על שמואל ב • פרק ט
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"וכל מושב" - כל היושבים והשוכנים בבית ציבא היו עבדים וגו'