קטע:מצודות על שמואל ב ט ט


מצודת ציון

"נער" - המשרת נקרא נער על שם שדרך הנער לשרת את הזקן