מצודות על שמואל ב ט ט

<< מצודות על שמואל ב • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • מצודת ציון

"נער" - המשרת נקרא נער על שם שדרך הנער לשרת את הזקן