פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ט ח

מצודת דוד

"מה עבדך" - מה נחשב עבדך למאומה