מצודות על שמואל ב ט ז


מצודת דוד

"אל תירא" - רצה לומר לא קראתיך לגמול עמך רעה כי אם לגמול עמך חסד בעבור אביך

"והשיבותי לך" - אולי לקחם דוד אחרי מות איש בושת בעבור אשתו מיכל היורשת אותו בחשבו שלא נשאר מי היותר קרוב לנחלה