מצודות על שמואל ב ט ב

<< מצודות על שמואל ב • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"עבדך" - רצה לומר אני עבדך הוא ציבא

"עבד" - עבד כנעני היה