קטע:מצודות על שמואל ב ט א

מצודת דוד

"הכי יש עוד" - האם יש עוד

מצודת ציון

"הכי" - כי משמש במקום אם