קטע:מצודות על שמואל ב טז כא

מצודת דוד

"וחזקו" - על כי עדיין נרפים הם בחושבם פן ישלימו האב והבן וינקמו מאתנו אבל בזה ידעו כי נבאשת את אביך ויתחזקו ידיהם להיות עמך

מצודת ציון

"נבאשת" - ענין תיעוב ומאוס כדבר הנבאש