קטע:מצודות על שמואל ב טז יד

מצודת דוד

"ויבא המלך" - אל בחורים שזכר למעלה

מצודת ציון

"וינפש" - ענין מנוחה ומרגוע המשיב את הנפש כמו (שמות לא יז)שבת וינפש