קטע:מצודות על שמואל ב טז ז

מצודת דוד

"צא" - רצה לומר צא ממלכותך אתה האיש השופך דמים כאומר הנה בעצתך נהרג אבנר ואיש בושת