קטע:מצודות על שמואל ב טז ו

מצודת דוד

"ויסקל" - זרק אבנים על דוד וגו'