קטע:מצודות על שמואל ב טז ה

מצודת דוד

"עד בחורים" - סמוך לעיר בחורים

מצודת ציון

"ומקלל" - ענין דברי קלון וחרפה וכן (שמואל א ג יג)כי מקללים להם בניו