קטע:מצודות על שמואל ב טז ב

מצודת דוד

"היעף" - מעמל הדרך

"מה אלה לך" - רצה לומר למה הבאתה כל אלה

"לבית המלך" - לנשיו וילדיו