קטע:מצודות על שמואל ב טו לב

מצודת דוד

"עד הראש" - בגבהי הר הזיתים אשר משם היה נראה מקום הארון והיה מדרך הבא שם להשתחות מול הארון

"קרוע כתנתו" - בעבור כי היה מיצר בצרת דוד

מצודת ציון

"הארכי" - שם מקום