קטע:מצודות על שמואל ב טו לא

מצודת דוד

"ודוד הגיד" - המגיד הגיד לדוד לאמר וגו'

"סכל נא וגו'" - רצה לומר אתה ה' סכל עצתו לבל ייעץ בחכמה או רצה לומר שיתן בלב אבשלום לחשוב אשר עצת אחיתופל היא עצה סכלה

מצודת ציון

"בקושרים" - בין אגודת המורדים

"סכל" - ענין טפשות