קטע:מצודות על שמואל ב טו כה

מצודת דוד

"והשיבני" - אז ישיב אותי לירושלים ואראה אותו ואת מקדשו

מצודת ציון

"נוהו" - מדורו