קטע:מצודות על שמואל ב טו כב

מצודת דוד

"לך ועבור" - עם עבדי ויתר העם