קטע:מצודות על שמואל ב טו כא

מצודת דוד

"אם למות" - אם המקום תהיה סיבה למות וגו'