קטע:מצודות על שמואל ב טו יט

מצודת דוד

"וגם גולה" - ואפילו תרצה להיות גולה מעל פני אבשלום מבלי לשבת אתו אזי חזור למקומך לגת ותהיה גולה שמה לשבת בה כמאז

"כי נכרי אתה" - הלא אתה מארץ נכריה ואינך מעבדי לשתתירא מפני אבשלום

"עם המלך" - על אבשלום יאמר שמלך עתה

מצודת ציון

"גולה" - ענין טלטול ונוע ואם הוא בלא שבי וכן (דברי הימים א ח ו)ויגלום אל מנחת