קטע:מצודות על שמואל ב טו ו

מצודת דוד

"ויגנב" - רצה לומר בחלקלקות אמריו המשיך אליו לב ישראל