קטע:מצודות על שמואל ב טו ד

מצודת דוד

"והצדקתיו" - רצה לומר הייתי מצדיק את הדין לדונו בצדק כי מאד הייתי נותן לב להבין דבר המשפט

מצודת ציון

"ועלי" - כמו ואלי