קטע:מצודות על שמואל ב ח יד

מצודת דוד

"בכל אדום" - ולא נשאר עיר אחת מבלי נציב