קטע:מצודות על שמואל ב ח טו

מצודת דוד

"משפט" - בין איש לאחיו

"וצדקה" - משלו להצריכים לקבל