קטע:מצודות על שמואל ב ח ד

מצודת דוד

"ויעקר" - משום שנאמר (דברים יז טז) ולא ירבה לו סוסים

מצודת ציון

"פרשים" - הם רוכבי הסוסים הרגילים בזה

"ויעקר" - הסיר העיקר והם הרגלים שהם העיקר בבהמה וכן (יהושע יא ו)סוסיהם תעקר

"רכב" - הם מארבעה סוסים