פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ז כ

מצודת דוד

"ואתה" - הואיל ואתה ידעת ורחמת את עבדך לעשות לי כזאת מבלי שאלה ובקשה

"ומה יוסיף" - מעתה אין לי עוד דבר לשאול ממך לא עלי ולא על זרעי

מצודת ציון

"ידעת" - ענין אהבה ורחמים כמו (עמוס ג ב)רק אתכם ידעתי