קטע:מצודות על שמואל ב ז ב

מצודת דוד

"בתוך היריעה" - הוא האהל האמור למעלה ורצה לומר וכי זהו הבית הראוי לארון אלהים

"בבית ארזים" - כראוי לפי מעלתו

מצודת ציון

"היריעה" - וילון